YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Sản phẩm hữu cơ của phản ứng nào sau đây không dùng để chế tạo tơ tổng hợp?

  • A. trùng hợp vinyl xianua
  • B. trùng ngưng axit e-aminocaproic
  • C. trùng hợp metyl metacrylat
  • D. trùng ngưng hexametylenđiamin với axit ađipic

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trùng hợp vinyl xianua thu được tơ olon.

  Trùng ngưng axit ɛ-aminocaproic thu được tơ nilon-6

  Trùng hợp metyl metacrylat thu được chất dẻo dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas.

  Trùng ngưng hexametylenđiamin với axit ađipic thu được tơ nilon-6,6. 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 117358

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Polime và Vật liệu Polime

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON