YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Dãy nào sau đây chỉ gồm các polime được dùng làm chất dẻo

  • A. poli(vinyl doma), polietilen, poli(phenol-fomandehit)
  • B. polibuta-1,-đien,poliacrilonitrin, poli(metylmetacrylat)
  • C. Xenlulozo, poli(phenol-foinandehit), poliacrilonitrin
  • D. poli(metyl metacry lat), polietilen, poli(hexametylen adipamit)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Những polime dùng làm chất dẻo là poli(vinyl doma), polietilen, poli(phenol-fomandehit)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 117353

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Polime và Vật liệu Polime

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF