AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trung bình cộng của sáu số là 4. Do thêm số thứ bảy nên trung bình cộng của bảy số là 5. Số thứ bảy là:

  • A. 11
  • B. 12
  • C. 13
  • D. 14

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tổng của sáu số lúc đầu là: 6.4=24

  Tổng của bảy số là:            7.5=35

  Số thứ bảy là:                    35-24=11

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>