YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trung bình cộng của các giá trị thay đổi như thế nào nếu mỗi giá trị tăng a đơn vị:

  • A. Giảm a đơn vị
  • B. Giảm 2a đơn vị
  • C. Tăng 2a đơn vị
  • D. Tăng a đơn vị

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Với n giá trị cũ \(a_1,a_2,a_3,...,a_n\) thì trung bình cộng là \(\frac{a_1+a_2+a_3+...+a_n}{n}\)

  Với n giá trị mới \(a_1+a,a_2+a,a_3+a,...,a_n+a\) thì trung bình cộng là \(\frac{(a_1+a)+(a_2+a)+...+(a_n+a)}{n}=\frac{a_1+a_2+...+a_n}{n}+a\)

  Vậy trung bình cộng tăng a đơn vị

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3583

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON