YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Một học sinh viết 27 số rồi tính trung bình cộng của chúng, nhưng sau đó học sinh này lại viết tiếp số trung bình cộng đó bên cạnh rồi tính luôn số trung bình cộng của 28 số. Số trung bình cộng lúc sau lớn hơn, nhỏ hơn hay bằng số trung bình cộng lúc đầu?

  • A. Lớn hơn
  • B. Nhỏ hơn
  • C. Bằng
  • D. Không thể biết được

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Gọi số trung bình cộng lúc đầu (của 27 số) là a. Tổng 27 số là 27a. 

  Số trung bình cộng lúc sau là \(\frac{27a+a}{28}=a\)

  Như vậy, số trung bình cộng lúc sau bằng số trung bình cộng lúc đầu.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3587

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON