YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khối lượng của  con lợn được chọn ngẫu nhiên trong lô thử nghiệm (theo phương pháp khoa học) và lô đối chứng (theo phương pháp cũ) được làm tròn đến kg như sau: 
  Lô thử nghiệm :

  Giá trị (x) 121 128 130 135 138 140  
  Tần số (n) 2 3 6 4 3 2 N=20

  Lô đối chứng 

  Giá trị (x) 120 123 128 130 133 135 140  
  Tần số (n) 2 3 4 5 3 2 1 N=20
  Trọng lượng trung bình mỗi con lợn ở lô thử nghiệm so với lô đối chứng có khác biệt gì?
  • A. Tăng 3kg
  • B. Giảm 3kg
  • C. Tăng 2kg
  • D. Giảm 2kg

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 47252

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON