AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là sai:

  • A. Số trung bình cộng thường được dùng để làm đại diện cho dấu hiệu, đặc biệt là khi so sánh các dấu hiệu cùng loại.
  • B. Số trung bình cộng luôn thuộc dãy giá trị của dấu hiệu.
  • C. Mốt của dấu hiệu là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng "tần số"
  • D. Khi các giá trị của dấu hiệu có khoảng chênh lệch rất lớn đối với nhau thì không nên lấy số trung bình cộng làm "đại diện" cho dấu hiệu đó.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Xem lại lí thuyết, ở đây câu B sai vì Số trung bình cộng có thể không thuộc dãy giá trị của dấu hiệu.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>