YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Số lượng học sinh nữ của từng lớp trong một trường trung học cơ sở được ghi lại trong bảng sau đây:

  Tần số lớp có 20 học sinh là 

  • A. 3
  • B. 4
  • C. 5
  • D. 7

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đếm trong bảng ta thấy số 20 xuất hiện 3 lần

  Có 3 lớp có 20 học sinh. Vậy tần số lớp có 20 học sinh là 3

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 47254

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF