YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Số lượng học sinh nữ của từng lớp trong một trường trung học cơ sở được ghi lại trong bảng sau đây:

  Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:

   

  • A. 5
  • B. 15
  • C. 10
  • D. 20

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Dấu hiệu là số lượng học sinh nữ của từng lớp trong một trường THCS

  Có 10 giá trị khác nhau của dấu hiệu là 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 28

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 47253

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF