YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Số lượng học sinh nữ của từng lớp trong một trường trung học cơ sở được ghi lại trong bảng sau đây:

  Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:

   

  • A. 5
  • B. 15
  • C. 10
  • D. 20

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Dấu hiệu là số lượng học sinh nữ của từng lớp trong một trường THCS

  Có 10 giá trị khác nhau của dấu hiệu là 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 28

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 47253

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON