AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điểm trung bình 10 bộ môn của An như sau:

  6,2    6,3    7,2    7,5    7,5    8,4    8,6    8,8    8,8    9,0

  Điểm trung bình của An là:

  • A. 7,1
  • B. 7,08
  • C. 7,2
  • D. 7,09

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Điểm trung bình của An là: \(\frac{6,2+6,3+7,2+7,5+7,5+8,4+8,6+8,8+8,8+9,0}{10}=7,08\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>