YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Một xạ thủ thi bắn súng. Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được ghi lại trong bảng dưới đây:

  Tìm số trung bình công 

  • A. 8
  • B. 9
  • C. 9,57
  • D. 8,57

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Số trung bình cộng là:

  \(\overline X  = \frac{{2.6 + 7.3 + 8.8 + 9.10 + 10.7}}{{30}} \approx 8,57\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 47251

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF