ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tropical fruits _______ durians, mangosteens and rambutans are exported all over the world.

  • A. as
  • B. example
  • C. like
  • D. such

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Such as dùng để liệt kê số nhiều
  Like là như + danh từ số ít

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 24434

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh lớp 12

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON