ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  - “Would you mind lending me your dictionary?”

      - “__________.”

  • A. Yes. Here it is
  • B. Not at all
  • C. Yes, let’s
  • D. Great

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  "Bạn có phiền cho tôi mượn tiền không"
  Not at all: không có gì cả

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 24446

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh lớp 12

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF