YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Have you got any books on business methods or any similar __________?

  • A. subject
  • B. content
  • C. author
  • D. matter

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  subject: môn hôc
  author: Tác giả
  Matter: vấn đề
  Content: Nội dung

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 24435

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh lớp 12

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON