YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  I'm reading a Stephen King's novel. It's really exciting and I couldn't put it __________.

  • A. off
  • B. down
  • C. on
  • D. up

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  put the book down: đặt sách xuống

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 24438

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh lớp 12

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON