YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  How does the writer feel about the business she runs?

  • A. She doesn't care about success if her children are fed.
  • B. She just runs it for her own entertainment.
  • C. It is not like any other company.
  • D. It is likely to become even more successful.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Dẫn chứng:"the message is that to succeed in business you have to be different"
  Dịch: "Thông điệp là để thành công trong kinh doanh bạn cần phải khác biệt"

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 24458

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh lớp 12

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON