AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong tự nhiên đồng vị 37Cl chiếm 24,23% số nguyên tử Clo. Tính thành phần phần trăm về khối lượng 37Cl có trong HClO (với H là đồng vị \({}_1^1H\) , O là đồng vị \({}_8^{16}O\) ) Cho nguyên tử khối trung bình của clo là 35,5. 

  • A. 16,25%.        
  • B.  53,07%.         
  • C. 50,08%.          
  • D. 17,07%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>