AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cấu hình electron nào sau đây viết không đúng? 

  • A. 1s2 2s2.          
  • B. 1s2 2s2 2p5.                    
  • C. 1s2 2s2 2p6.     
  • D. 1s2 2s2 2p7.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>