AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dựa vào cấu hình e nguyên tử của nguyên tố sau, hãy xác định nguyên tố nào là kim loại:

  a) 1s22s22p2             b)1s22s22p63s2             c)1s22s22p63s23p3        d) 1s22s22p63s23p6      

  e) 1s22s22p63s23p64s

  • A. b, e            
  • B. a, b, c            
  • C. a, c, d          
  • D. b, c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA