AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một nguyên tử có kí hiệu là \(_{21}^{45}X\), cấu hình electron của nguyên tử X là : 

  • A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1.               
  • B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d2.
  • C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3.            
  • D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4s2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>