AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cấu hình electron 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 không thể là của 

  • A.  ion Cl-.          
  • B. nguyên tử Ar.     
  • C. nguyên tử K.        
  • D.  ion Ca2+.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>