AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tổng số hạt electron, proton, nơtron trong nguyên tử nguyên tố kim loại X bằng 34. Tổng số electron trên các phân lớp p của nguyên tử nguyên tố Y là 11. Nhận xét nào sau đây không đúng ? 

  • A. X được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy.
  • B. Hợp chất tạo bởi X và Y có trong khoáng vật xinvinit.
  • C. Hợp chất tạo bởi X và Y là hợp chất ion.
  • D. Đơn chất Y tác dụng với N2, O2 ở nhiệt độ thường.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>