AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên tử là phần tử nhỏ nhất của chất: 

  • A. không mang điện                         
  • B. mang điện tích âm      
  • C.  mang điện tích dương             
  • D.  có thể mang điện hoặc không mang điện

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>