AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào sau đây đúng khi nói về 3 nguyên tử : \(_{13}^{26}X,\,_{26}^{55}Y,\,_{12}^{26}Z\,\,?\) 

  • A. X, Y thuộc cùng một nguyên tố hoá học    
  • B. X và Z có cùng số khối
  • C. X và Y có cùng số nơtron             
  • D. X, Z là 2 đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>