AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào không đúng ? Hai nguyên tử \({}_{29}^{63}Cu\) và \({}_{29}^{65}Cu\) 

  • A. là đồng vị của nhau.                    
  • B. có cùng số electron.
  • C. có cùng số nơtron.      
  • D.  có cùng số hiệu nguyên tử.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>