AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 2 kí hiệu nguyên tử :  1123Na và  1223Mg .Chọn câu trả lời đúng

  • A. Na và Mg cùng có 23 electron 
  • B. Na và Mg có cùng điện tích hạt nhân .
  • C.  Na và Mg là đồng vị của nhau .             
  • D. Hạt nhân của Na và Mg đều có 23 hạt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>