YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong trường hợp nào dưới đây, mắt phải điều tiết mạnh nhất?

  • A. Nhìn vật ở điểm cực viễn.
  • B. Nhìn vật ở điểm cực cận
  • C. Nhìn vật nằm trong khoảng từ cực cận đến cực viễn
  • D. Nhìn vật đặt gần mắt hơn điểm cực cận

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

   Khi tới điểm cực cận([​IMG]) độ cong của thuỷ tinh thể là lớn nhất, [​IMG] ,mắt điều tiết mạnh nhất. 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3839

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF