AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong trường hợp nào dưới đây, mắt phải điều tiết mạnh nhất?

  • A. Nhìn vật ở điểm cực viễn.
  • B. Nhìn vật ở điểm cực cận
  • C. Nhìn vật nằm trong khoảng từ cực cận đến cực viễn
  • D. Nhìn vật đặt gần mắt hơn điểm cực cận

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

   Khi tới điểm cực cận([​IMG]) độ cong của thuỷ tinh thể là lớn nhất, [​IMG] ,mắt điều tiết mạnh nhất. 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>