YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Mắt tốt khi nhìn vật ở xa mà mắt không phải điều tiết thì ảnh của vật ở

  • A. trước màng lưới của mắt.
  • B. trên màng lưới của mắt.
  • C. sau màng lưới của mắt.
  • D. trước tiêu điểm của thể thủy tinh của mắt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Dù mắt có phải điều tiết hay không thì muốn nhìn thấy vật thì ảnh của vật mà ta nhìn hiện trên màng lưới của mắt

  → Đáp án B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 132344

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON