YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Câu nào sau đây là đúng?

  • A. Mắt tương đối giống với máy ảnh, nhưng tinh vi hơn máy ảnh.  
  • B. Mắt hoàn toàn không giống với máy ảnh.
  • C.  Mắt tương đối giống với máy ảnh, nhưng không tinh vi bằng máy ảnh.
  • D. Mắt hoàn toàn giống với máy ảnh.
    

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

   

  Giống nhau:

  • Thể thủy tinh và vật kính dều là thấu kính hội tụ.
  •  Phim và màng lưới đều có tác dụng như màn hứng ảnh

   Khác nhau:

  • Thể thủy tinh có tiêu cự thay đổi.
  •  Vật kính có tiêu cự không  thay đổi.
  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3796

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF