YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Để ảnh của một vật cần quan sát hiện rõ nét trên màng lưới, mắt điều tiết bằng cách:

  • A. thay đổi khoảng cách từ thể thủy tinh đến màng lưới.
  • B. thay đổi đường kính của con ngươi.
  • C.  thay đổi tiêu cự của thể thủy tinh.
  • D. thay đổi tiêu cự của thể thủy tinh và khoảng cách từ thể thủy tinh đến con ngươi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Để ảnh của một vật cần quan sát hiện rõ nét trên màng lưới, mắt điều tiết bằng cách thay đổi tiêu cự của thể thủy tinh

  → Đáp án C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 132343

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON