AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chỉ ra ý sai. Thể thủy tinh khác các thấu kính hội tụ thường dùng ở các điểm sau đây:

   

  • A. Không làm bằng thủy tinh
  • B. Tạo ra ảnh thật, nhỏ hơn vật.
  • C. Làm bằng chất trong suốt mềm.
  • D. Có tiêu cự thay đổi được.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Thể thủy tinh khác các thấu kính hội tụ thường dùng ở:

    thể thủy tinh Thấu kính hội tụ
  Chất liệu  Chất trong suốt và mềm Càm bằng thủy tinh
  Ảnh   Ảnh thật, nhỏ hơn vật

    Ảnh thật, nhỏ hơn vật nếu đặt vật ngoài khoảng tiêu cự'

  ảnh ảo, lớn hơn vật nếu đặt vật nằm trong khoảng tiêu cự

  Tiêu cự Thay đổi được Không thay đổi được

   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA