YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Bộ phận quan trọng nhất của mắt là:

  • A. thể thủy tinh và thấu kính.
  • B. thể thủy tinh và màng lưới.
  • C. màng lưới và võng mạc.
  • D. con ngươi và thấu kính.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Bộ phận quan trọng nhất của mắt là thể thủy tinh và màng lưới

  → Đáp án B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 132347

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON