ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Trong thí nghiệm của Moocgan, khi lai ruồi giấm cái mắt đỏ thuần chủng với ruồi đực mắt trắng được F1. Cho ruồi F1 tiếp tục giao phối với nhau được F2 ¾ ruồi mắt đỏ và ¼ ruồi mắt trắng, trong đó ruồi mắt trắng toàn là ruồi đực. Giải thích nào sau đây phù hợp với kết quả của phép lai trên?

  • A. Gen qui định mắt trắng là gen trội nằm trên NST Y không có alen trên X.
  • B. Gen qui định mắt trắng là gen lặn nằm trên NST X không có alen trên Y
  • C. Gen qui định mắt trắng là gen trội nằm trên NST X không có alen trên Y
  • D. Gen qui định mắt trắng là gen lặn nằm trên NST Y không có alen trên X
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong thí nghiệm của Moocgan : P : ♀ đỏ, thuần chủng x ♂ trắng →F1

  F1 x F1 F2 : 3 đỏ : 1 trắng.

  Trong đó trắng chỉ có ở giới đực Giả sử gen nằm trên NST thường → tính trạng đồng đều ở 2 giới – mâu thuẫn với F­­­­­2 trắng chỉ có ở giới đực

  Vậy tính trạng nằm trên NST giới tính

  Giả sử gen nằm trên vùng tương đồng NST Y → đực F2 có tính trạng giống đực F1 và giống đực P Nhưng đực F2 có 50% là đỏ ( do tỉ lệ giới tính ở ruồi giấm là 1:1)

  Gen nằm trên vùng không tương đồng NST X P : XAXA x XaY →F1 : XAXa : XAY →F2 : 1/4XAXA: 1/4XAXa: 1/4XAY: 1/4XaY  

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 663

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1