YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trong cặp nhiễm sắc thể giới tính XY vùng không tương đồng chứa các gen

  • A. Đặc trưng cho từng nhiễm sắc thể
  • B. Alen với nhau
  • C. Di truyền như các gen trên NST thường
  • D. Tồn tại thành từng cặp tương ứng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong cặp nhiễm sắc thể giới tính XY vùng không tương đồng chứa các gen đặc trưng cho từng nhiễm sắc thể.

  ⇒ Đáp án: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 661

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON