ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Trong cặp nhiễm sắc thể giới tính XY vùng không tương đồng chứa các gen

  • A. Đặc trưng cho từng nhiễm sắc thể
  • B. Alen với nhau
  • C. Di truyền như các gen trên NST thường
  • D. Tồn tại thành từng cặp tương ứng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong cặp nhiễm sắc thể giới tính XY vùng không tương đồng chứa các gen đặc trưng cho từng nhiễm sắc thể.

  ⇒ Đáp án: A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 661

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1