ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Kết quả lai thuận-nghịch khác nhau và con luôn có kiểu hình giống mẹ thì gen quy định tính trạng đó

  • A. Nằm trên nhiễm sắc thể giới tính Y
  • B. Nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X
  • C. Nằm trên nhiễm sắc thể thường
  • D. Nằm ở ngoài nhân
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Kết quả lai thuận-nghịch khác nhau và con luôn có kiểu hình giống mẹ thì gen quy định tính trạng đó nằm ngoài nhân.

  ⇒ Đáp án: D

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 664

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1