AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kết quả lai thuận-nghịch khác nhau và con luôn có kiểu hình giống mẹ thì gen quy định tính trạng đó

  • A. Nằm trên nhiễm sắc thể giới tính Y
  • B. Nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X
  • C. Nằm trên nhiễm sắc thể thường
  • D. Nằm ở ngoài nhân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Kết quả lai thuận-nghịch khác nhau và con luôn có kiểu hình giống mẹ thì gen quy định tính trạng đó nằm ngoài nhân.

  ⇒ Đáp án: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>