ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Ở người, bệnh máu khó đông và bệnh mù màu đỏ - xanh lục do hai gen lặn (a, b) nằm trên nhiễm sắc thể X, không có alen tương ứng trên Y quy định. Một phụ nữ bị bệnh mù màu đỏ - xanh lục và không bị bệnh máu khó đông lấy chồng bị bệnh máu khó đông và không bị bệnh mù màu đỏ - xanh lục. Phát biểu nào đúng về những đứa con của cặp vợ chồng trên ?

  • A. Tất cả con gái của họ đều mắc bệnh máu khó đông
  • B. Tất cả con gái của họ đều mắc bệnh mù màu đỏ - xanh lục
  • C. Tất cả con trai của họ đều mắc bệnh mù màu đỏ - xanh lục
  • D. Tất cả con trai của họ đều mắc bệnh máu khó đông
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Qui ước:

  A: máu đông bình thường

  A: máu khó đông

  B: mắt nhìn bình thường

  b: mù màu

  Người phụ nữ bị bệnh mú màu đỏ - xanh lục và không bị bệnh máu khó đông có kiểu gen: \( X_b^AX_b^ - \)

  Người chồng bị bệnh máu khó đông và không bị bệnh mù màu màu đỏ - xanh lục: \( X_B^aY \)

  P: \( X_b^AX_b^ - \) x \( X_B^aY \)

  F1: \( X_b^AX_B^a:X_B^aX_b^ - :X_b^AY:X_b^ - Y \)

  → Tất cả con trai đều có b → Tất cả con trai đều mắc bệnh mù màu → C đúng

  Tất cả con gái đều có B → Tất cả con gái đều mắt nhìn bình thường

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 665

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1