• Câu hỏi:

  Ở người, bệnh máu khó đông và bệnh mù màu đỏ - xanh lục do hai gen lặn (a, b) nằm trên nhiễm sắc thể X, không có alen tương ứng trên Y quy định. Một phụ nữ bị bệnh mù màu đỏ - xanh lục và không bị bệnh máu khó đông lấy chồng bị bệnh máu khó đông và không bị bệnh mù màu đỏ - xanh lục. Phát biểu nào đúng về những đứa con của cặp vợ chồng trên ?

  • A. Tất cả con gái của họ đều mắc bệnh máu khó đông
  • B. Tất cả con gái của họ đều mắc bệnh mù màu đỏ - xanh lục
  • C. Tất cả con trai của họ đều mắc bệnh mù màu đỏ - xanh lục
  • D. Tất cả con trai của họ đều mắc bệnh máu khó đông

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC