YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Ở người, bệnh máu khó đông và bệnh mù màu đỏ - xanh lục do hai gen lặn (a, b) nằm trên nhiễm sắc thể X, không có alen tương ứng trên Y quy định. Một phụ nữ bị bệnh mù màu đỏ - xanh lục và không bị bệnh máu khó đông lấy chồng bị bệnh máu khó đông và không bị bệnh mù màu đỏ - xanh lục. Phát biểu nào đúng về những đứa con của cặp vợ chồng trên ?

  • A. Tất cả con gái của họ đều mắc bệnh máu khó đông
  • B. Tất cả con gái của họ đều mắc bệnh mù màu đỏ - xanh lục
  • C. Tất cả con trai của họ đều mắc bệnh mù màu đỏ - xanh lục
  • D. Tất cả con trai của họ đều mắc bệnh máu khó đông

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Qui ước:

  A: máu đông bình thường

  A: máu khó đông

  B: mắt nhìn bình thường

  b: mù màu

  Người phụ nữ bị bệnh mú màu đỏ - xanh lục và không bị bệnh máu khó đông có kiểu gen: \( X_b^AX_b^ - \)

  Người chồng bị bệnh máu khó đông và không bị bệnh mù màu màu đỏ - xanh lục: \( X_B^aY \)

  P: \( X_b^AX_b^ - \) x \( X_B^aY \)

  F1: \( X_b^AX_B^a:X_B^aX_b^ - :X_b^AY:X_b^ - Y \)

  → Tất cả con trai đều có b → Tất cả con trai đều mắc bệnh mù màu → C đúng

  Tất cả con gái đều có B → Tất cả con gái đều mắt nhìn bình thường

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 665

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON