YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trong quần thể của một loài động vật lưỡng bội, xét một locut có 3 alen nằm trên vùng tương đồng của NST giới tính X và Y. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, số loại kiểu gen tối đa về locut trên trong quần thể là: 

  • A. 12
  • B. 15
  • C. 6
  • D. 9

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ở giới cái, ta có 1 gen gồm 3 alen nên theo công thức r(r+1)/2 = 6 loại kiểu gen

  Ở giới đực, vì nằm trên vùng tương đồng của X và Y do đó ta cũng theo công thức:

  \( \frac{{r\left( {r + 1} \right)}}{2} + 3 \) (đổi vị trí trên Y và X) = 9

  → Số loại kiểu gen tối đa về locut gen trên trong quần thể này là: 6 + 9 = 15.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 122144

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON