AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong quá trình lan truyền sóng điện từ. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về liên hệ giữa vectơ cường độ điện trường \(\overrightarrow E \) và vectơ cảm ứng từ \(\overrightarrow B \) của điện từ trường 

  • A. \(\overrightarrow E \) và  \(\overrightarrow B \) biến thiên tuần hoàn có cùng tần số
  • B. \(\overrightarrow E \) và  \(\overrightarrow B \) biến thiên tuần hoàn vuông pha
  • C.  \(\overrightarrow E \) và  \(\overrightarrow B \) biến thiên tuần hoàn ngược pha nhau
  • D. \(\overrightarrow E \) và  \(\overrightarrow B \) có cùng phương

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>