AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hạt proton có động năng 5,863 MeV bắn vào hạt T đứng yên tạo ra một hạt \(_2^3He\) và một notron. Hạt notron sinh ra có vecto vận tốc hợp với vecto vận tốc của proton một góc 60o. Biết \({m_T} = {m_{He}} = 3,016u;{m_n} = 1,009u;{m_p} = 1,007u\) và 1u = 931,5 MeV/c2. Động năng của hạt notron là 

  • A. 1,48 MeV    
  • B. 1,58 MeV     
  • C. 2,49 MeV    
  • D. 2,29 MeV

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>