AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một tia sáng được chiếu từ không khí vào nước thì 

  • A. nếu có góc tới đặc biệt thì không tồn tại tia khúc xạ và tia phản xạ
  • B. tồn tại đồng thời cả tia khúc xạ và phản xạ
  • C.  chỉ tồn tại tia phản xạ
  • D. chỉ tồn tại tia khúc xạ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>