AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một người có mắt bình thường khi quan sát vật ở xa bằng kính thiên văn, trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực thấy khoảng cách giữa vật kính và thị kính là 90 cm và độ bội giác là 17. Tiêu cự của vật kính và thị kính lần lượt là

  • A. \({f_1} = 28cm;{f_2} = 45cm\)
  • B. \({f_1} = 45cm;{f_2} = 28cm\)
  • C. \({f_1} = 5cm;{f_2} = 85cm\)
  • D. \({f_1} = 85cm;{f_2} = 5cm\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>