AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình \({x_1} = {A_1}c{\rm{os}}\left( {\omega t - \pi /3} \right)cm\) và \({x_2} = 8c{\rm{os}}(\omega t + \varphi )cm\). Dao động tổng hợp có phương trình \(x = A\cos \left( {\omega t - \pi /2} \right)cm\). Biên độ dao động tổng hợp có giá trị cực đại là

  • A. \(8\sqrt 2 \) cm          
  • B. \(8\sqrt 3 \) cm          
  • C. 16 cm  
  • D.  \(\frac{{16}}{{\sqrt 3 }}\) cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>