AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM có cuộn dây điện trở R và độ tự cảm L, đoạn mạch MB có tụ \(C = \frac{{{{5.10}^{ - 4}}}}{\pi }{\mkern 1mu} F.\)  Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều \(u = 100\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t + \frac{\pi }{3}} \right){\mkern 1mu} V\) thì điện áp hiệu dụng của hai đoạn AM và MB lần lượt là \(50\sqrt 7 V\) và 50 V. Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là

  • A. \(i = 2,5\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t + \frac{\pi }{2}} \right){\mkern 1mu} A\)
  • B. \(i = 2,5\cos \left( {100\pi t + \frac{\pi }{2}} \right){\mkern 1mu} A\)
  • C. \(i = 2,5\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t + \frac{\pi }{6}} \right){\mkern 1mu} A\)
  • D. \(i = 2,5\cos \left( {100\pi t + \frac{\pi }{6}} \right){\mkern 1mu} A\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>