AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong mạch dao động LC với độ tự cảm L không đổi, để tần số góc dao động của mạch giảm xuống n lần thì cần 

  • A. tăng điện dung lên n2 lần     
  • B. tăng điện dung lên n lần
  • C.  giảm điện dung xuống n lần   
  • D. giảm điện dung xuống n2 lần

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA