YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong Powerpoint 2010, thao tác nào để thay đổi khoảng cách giữa các ký tự của đoạn văn bản được chọn?

  • A. Vào Format -> Character Spacing
  • B. Vào Home -> Character Spacing
  • C. Vào Insert -> Character Spacing
  • D. Vào View -> Character Spacing

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong Powerpoint 2010, thao tác để thay đổi khoảng cách giữa các ký tự của đoạn văn bản được chọn là Vào Home -> Character Spacing

  Đáp án B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 400610

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF