YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Muốn kẻ đường viền màu xanh cho một Text Box trong giáo án điện tử, sau khi chọn Format -> Text Box, chọn thẻ Color and Lines ta sẽ làm gì?

  • A. Chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Fill 
  • B. Chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Line
  • C. Chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Line hoặc Fill đều đúng
  • D. Chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Line hoặc Fill đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Muốn kẻ đường viền màu xanh cho một Text Box trong giáo án điện tử, ta chọn Format -> Text Box, chọn thẻ Color and Lines và chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Line.

  Đáp án B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 400613

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF