YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Thực hiện thao tác chọn Slide Show -> Custom Animation là để làm gì?

  • A. Tạo hiệu ứng động cho một đối tượng trong slide 
  • B. Tạo hiệu ứng chuyển trang cho các slide trong bài trình diễn
  • C. Đưa hình ảnh hoặc âm thanh vào bài trình diễn
  • D. Định dạng cách bố trí các khối văn bản, hình ảnh, đồ thị ... cho một slide

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thực hiện thao tác chọn Slide Show -> Custom Animation là để tạo hiệu ứng động cho một đối tượng trong slide.

  Đáp án A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 400620

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF