YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Sau khi đã chọn một số đối tượng trên slide hiện hành, nhấn tổ hợp phím nào sau đây sẽ làm mất đi các đối tượng đó?

  • A. Alt + X 
  • B. Shift + X
  • C. Ctrl + X
  • D. Ctrl + Shift + X

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Thao tác làm mất đi đối tượng trên Slide hay chính là cắt chuyển đối tượng đó vì vậy ta nhấn tổ hợp phím Ctrl + X

  Đáp án C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 400615

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF