YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Muốn định dạng dòng chữ "Nét chữ nết người" thành "Nét chữ nết người" (kiểu chữ đậm, nghiêng, gạch dưới), toàn bộ các thao tác phải thực hiện như thế nào?

  • A. Đưa con trỏ văn bản vào giữa dòng chữ đó, nhấn Ctrl + U, Ctrl + I và Ctrl + B 
  • B. Đưa con trỏ văn bản vào cuối dòng chữ đó, nhấn Ctrl + B, Ctrl + U và Ctrl + I
  • C. Nhấn Ctrl + U, Ctrl + I và Ctrl + B
  • D. Chọn dòng chữ đó, nhấn Ctrl + U, Ctrl + I và Ctrl + B 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Để định dạng dòng chữ "Nét chữ nết người" thành "Nét chữ nết người" (kiểu chữ đậm, nghiêng, gạch dưới), toàn bộ các thao tác phải thực hiện là: Chọn dòng chữ đó, nhấn Ctrl + U, Ctrl + I và Ctrl + B 

  Đáp án C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 400623

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF