AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong phòng TN, người ta dùng hiđro để khử Fe2Othu được 11,2 g Fe và hơi nước.

  a) Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra .

  b) Tính khối lượng sắt (III) oxit đã phản ứng.

  Lời giải tham khảo:

  a) Phương trình phản ứng:  3H2 + Fe2O3 → 2Fe  + 3H2O

  b) Theo bài ta có nFe = 11,2 : 56 = 0,2 mol

  - Theo PTPU : nFe2O3 = 1/2 nFe = 0,1 mol

  ⇒ mFe2O3 = 0,1.160 = 16 g

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>